studio lacerta

typografie & sazba

 

chodská 18

120 00 praha 2

 

jakub krč

sazba@sazba.cz

603 746 009

 

jaroslav vlček

777 872 506

jaroslav.vlcek@sazba.cz

 

blog

@lacertacz

video

audio

Studio Lacerta (pobočky v Praze a Borovanech) se od poloviny 90. let orientuje zejména na knihy a časopisy; nabízí komplexní zpracování zakázky od zredigování rukopisu přes grafický návrh a zlom až po korekturu a tisk, případně zajišťuje jen jednotlivé fáze (tedy např. zlom podle dodaného grafického předpisu).__V našem portfoliu najdete i učebnice nebo složitě strukturovanou odbornou literaturu, manuály ke corporate identity i výroční zprávy, obrazové publikace, slovníky nebo vícejazyčné texty.__Zvládáme kvalifikovanou tvorbu e-knih (e-pub, mobi), a to nikoli konverzí přes rozličné utility s rozličným výsledkem, ale přímou tvorbou v souladu s oficiálními standardy.__Nabízíme i redakční a korektorské práce nebo školení v typografii, grafickém software a macOS.__Ve studiu důsledně používáme legální software i písma, a podporujeme tak mimo jiné výborné české písmotvůrce.