Na čem právě pracujeme? Pro Pardubický kraj chystáme design k řadě vokolkovských akcí, jako třeba výstava v NOV. Pro Torst jsme připravili nového Topola a Kryla. Pro Karolinum objevný výbor z barokní Svatováclavské bible.

Kdo jsme? Studio Lacerta (pobočky v Praze a Borovanech) se od poloviny 90. let orientuje zejména na knihy a časopisy; nabízí komplexní zpracování zakázky od zredigování rukopisu přes grafický návrh a zlom až po korekturu a tisk, případně zajišťuje jen jednotlivé fáze (tedy např. zlom podle dodaného grafického předpisu). V našem portfoliu najdete i učebnice nebo složitě strukturovanou odbornou literaturu, manuály ke corporate identity i výroční zprávy, obrazové publikace, slovníky nebo vícejazyčné texty.

Zvládáme kvalifikovanou tvorbu e-knih (e-pub, mobi), a to nikoli konverzí přes rozličné utility s rozličným výsledkem, ale přímou tvorbou v souladu s oficiálními standardy.

Nabízíme i redakční a korektorské práce nebo školení v typografii, grafickém software a macOS. Ve studiu důsledně používáme legální software i písma, a podporujeme tak mimo jiné výborné české písmotvůrce.

Adresa: Chodská 18, 120 00 Praha 2

Lidé: Jakub Krč, sazba@sazba.cz, tel. 603 746 009; Jaroslav Vlček, jaroslav.vlcek@sazba.cz, tel. 777 872 506

Twitter: @lacertacz